Cenník ďalšie služby

Pri projektoch, kde sa nedá odhadnúť časová náročnosť, sú účtované služby na základe odpracovaných hodín.

Dopyty dodávateľom, príprava cenových ponúk, telefonická a elektronická komunikácia mimo objednané služby.


Každá ďalšia zmenav zadaní, vo vizualizáciách, výkresoch, kladačských plánoch...


Návrh najvhodnejšieho dispozičného riešenia interiéru v 2 variantoch s dôrazom na maximálne využitie potenciálu interiéru, rozloženie zariaďovacích predmetov v priestore podľa pravidiel ergonómie.


Poskytnutie odbornej rady (osobne, prípadne telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie) pri vlastnej realizácii interiéru samotným zákazníkom, asistencia pri konečnom výbere a nákupe vybavenia (nábytku, svietidiel, interiérových doplnkov, obkladov, dlažieb, dekorácií...) v obchode alebo na mieste realizácie. Vhodné pre klientov, ktorí si chcú navrhovaný interiér realizovať sami, ale potrebujú svoj výber odkonzultovať.


Informácie, kde zakúpiť odporučený zariaďovací predmet resp. doplnok,  jeho parametre a cenu. Vhodné pre klientov, ktorí si nákup odporučených zariaďovacích predmetov chcú realizovať vo vlastnej réžii.


Dotvorenie už zariadeného interiéru prostredníctvom doplnkov, dizajnových kúskov, umeleckých diel, aranžmánov...


Návrh nábytku podľa špecifických požiadaviek priestoru, realizačné výkresy nábytku na mieru, produktový dizajn.


Výkresy rozmiestnenia osvetlenia, výkresy podhľadu a rozmiestnenia osvetlenia vrámci podhľadu.


Plán optimálneho rozloženia obkladov a dlažieb s dôrazom na estetiku a zamedzenie plytvania materiálom. V cene je zahrnutá 1 úprava kladenia.


Pre začiatok prác je potrebný projekt existujúceho stavu vo formáte dwg. Pokiaľ ho nemáte, treba priestor zamerať a zdigitalizovať.


Prekreslenie plánov (pôdorysov) z papierovej do digitálnej formy *dwg. Pokiaľ nemáte žiadne plány, je nevyhnutné najskôr priestor zamerať a následne zakresliť v digitálnej forme *dwg. 

odber noviniek